Erebestuur Muziekvereniging Voerendaal

 
phoca thumb l 06-img 3728

 

Beschermheer en voorzitter: dhr. P.Eurlings
Secretaris: dhr. R. Costongs
2de secretaris: dhr. H. Kleinveld
Penningmeester: dhr. M. Wijts

Sponsorclub Erebestuur
Rekeningnummer NL43RABO0154809535 t.n.v. Stichting Erecomité Muziekvereniging Voerendaal

 
Bericht versturen aan het het Erebestuur; gebruik van het contactformulier, tabblad Contact in het Menu.