Erebestuur Muziekvereniging Voerendaal

 
Erebestuur Groepsfoto

 

Beschermheer en voorzitter: dhr. P.Eurlings
Secretaris: dhr. R. Costongs
2de secretaris: dhr. H. Kleinveld
Penningmeester: dhr. M. Wijts

Sponsorclub Erebestuur
Rekeningnummer NL43RABO0154809535 t.n.v. Stichting Erecomité Muziekvereniging Voerendaal

 
Deze website maakt alleen en minimaal gebruik van cookies die benodigd zijn voor het goed functioneren van de website. Bij het gebruik van de site stemt u hiermee in.
Ok