Vacature voorzitter

by Admin
3 minuten
Vacature voorzitter

Update: Voor een Periode van twee jaren is de vacature ingevuld door Erik Keulers. Voor velen bekend als een voormalige Voorzitter.

Muziekvereniging Voerendaal is een nieuwe vereniging die ontstaan is uit een samenvoeging van beide harmonieën in Voerendaal/Kunrade: St. David en St. Joseph en bestaat uit ruim 120 actieve leden.

Er is de laatste 3 jaar hard gewerkt om deze gezonde vereniging vorm te geven. De vereniging omvat op dit moment de volgende geledingen: harmonieorkest, drumband, jeugdharmonie, jeugddrumband en jeugdopleiding. Daarnaast zijn er een sjpasskapel, een klarinetensemble en een koperensemble actief.

Behalve de instructeurs/dirigenten en docenten is alles binnen de vereniging vrijwilligerswerk. Daarbij hoort onder meer ook het inzamelen van oud papier en oude metalen.

Alle geledingen hebben een eigen commissie die verantwoordelijk is voor meerjarenplanning, repertoire e.d. De geledingen zijn in het bestuur vertegenwoordigd.

Naast het samen muziekmaken en de daarbij horende ambities is binnen de vereniging gezelligheid ook van belang.

De vereniging zoekt per direct een Voorzitter (m/v).

Van hem/haar wordt verwacht:

  • Affiniteit te hebben met het verenigingsleven, liefst met een muziekvereniging.
  • Bijwonen en voorzitten van de bestuursvergaderingen, regulier 1 keer per maand op de eerste maandag van de maand.
  • Bijwonen en voorzitten van de algemene ledenvergaderingen 2 keer per jaar, op donderdagen.
  • Contact te houden met de diverse geledingen van de verenigingen.
  • Contact te houden met de diverse commissies en werkgroepen van de vereniging.
  • Samen met de secretaris en de penningmeester als dagelijks bestuur aanspreekpunt voor derden te zijn.
  • Samen met het bestuur beleid uitstippelen.
  • Samen met het bestuur bewaken en aansturen van de hoofdlijnen ven het beleid.
  • Samenwerking binnen de vereniging stimuleren.
  • In voorkomende gevallen woordvoerder bij officiële gelegenheden te zijn.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter ad interim voorzitter@muziekvoerendaal.nl

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de vereniging sectretariaat@muziekvoerendaal.nl